Diensten

Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Brigitte VANHOUTTE is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, bijkantoor België – BE0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder codenr. 0745, onder polis nummer LXX034899.

De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijsteling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaat stagiair is er een vrijstelling van 1.250 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair).

De waarborg B.A. uitbating (extracontractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van 6.200.000 euro (lichamelijke schade) en 620.000 euro (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval. De verzekering heeft betrekking op activiteiten die door de verzekerde advocaten worden uitgeoefend vanuit een in België gevestigd kantoor. De polis insolvabiliteit heeft betrekking op “de terugbetaling van fondsen die door een verzekerde vervreemd zijn ten gevolge van oneerlijkheid begaan in de uitoefening van het beroep”. Er is daarvoor dekking van 125.000 euro per schadegeval, en 625.000 euro per verzekerde, waarbij door de verzekeraar een jaarlijkse beperking van 2.500.000 euro wordt gehanteerd voor alle Vlaamse verzekerde advocaten. De nieuwe polissen (B.A. & insolvabiliteit) zijn van krcht tot 31 december 2015, met een mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2017 onder bepaalde voorwaarden.

  Vrijblijvende consultatie

De eerste consultatie is steeds kosteloos.

Op die manier kan u vrijblijvend uw zaak laten evalueren en kennis maken met de werking van ons kantoor.

Contacteer ons

Heeft u vragen? Kunnen wij u met iets verder helpen? Aarzel dan niet om contact met os op te nemen. Wij proberen uw vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden.

    Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

    Laatste nieuws